Pakiet TV Platynowy
przez 90 dni w cenie Startowego