Operator ma prawo do wstrzymania świadczenia usług po 30 dniach od upłynięcia terminu płatności danej zaległości.