Jeżeli SMS-y konfiguracyjne nie dotarły, należy wysłać dwa bezpłatne SMS-y na numer 8090 o następującej treści: INTERNET (w celu otrzymania konfiguracji dla usługi dostępu do Internetu) oraz MMS (w celu otrzymania konfiguracji dla usługi MMS).

Po otrzymaniu SMS-ów konfiguracyjnych, należy je bezwzględnie zainstalować.
Jeżeli, pomimo wysłania bezpłatnych SMS-ów na numer 8090, nadal nie dotarły SMS-y konfiguracyjne, należy samodzielnie wprowadzić konfigurację dla APN Internet i APN MMS.

Szczegółowa konfiguracja APN-ów znajduje się w Poradniku (Poradnik / Konfiguracja APN).