Terminem płatności za usługi internetowe firmy jest 20 każdego miesiąca. Jednocześnie proszę pamiętać, że termin liczy się do dnia wpływu środków na konto usługodawcy.