Administratorem danych osobowych jest SCARNET Sp. z o.o. zwanym dalej SCARNET z siedzibą  ul. Legionów 122D, 26-110 Skarażysko-Kamienna
Twoje dane nabyliśmy w związku z realizacją umowy na usługi telekomunikacyjne jakie Ci świadczymy lub świadczyliśmy.

W celu szczegółowych informacji o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych skieruj zapytanie na adres e-mail scarnet@scarnet.eu lub adres pocztowy:
SCARNET, ul. Asnyka 10, 26-110 Skarżysko-Kamienna