Numer klienta znajduje się na fakturze pod danymi „Nabywca”