Tak, postępowanie windykacyjne wiąże się z opłatą za ponowne podłączenie usługi.
Dodatkowo, w przypadku opóźnienia w opłacie za fakturę, naliczane są ustawowe odsetki, w wysokości 13% w skali roku.
W momencie, jeśli Abonent nie ureguluje zobowiązań finansowych sprawa przekazywana jest zewnętrznej firmie windykacyjnej.