Tak.

Trzeba jednak pamiętać, że w miejscu oznaczonym „Tytuł” należy wpisać:
– imię i nazwisko Abonenta (za którego dokonujemy platności),
– adres Abonenta (za którego dokonujemy platności),
– ID Abonenta (za którego dokonujemy platności),