Tak, należy jednak pamiętać, że w razie jakichkolwiek podwyżek Abonent powinien uregulować rachunek po obowiązujących cenach.