Tak.
Rrachunek należy opłacić, a dopiero w przypadku ewentualnej korekty związanej z pozytywnie rozpatrzoną reklamacją, nadpłata zostanie odliczona od kolejnej Faktury VAT.